Politique de confidentialité

1. Het gebruik van klantinformatie

Uw persoonlijke gegevens die u verplicht of optioneel kunt of moet invullen op onze website hebben wij nodig voor het verwerken van uw bestelling of voor het reageren op uw vraag of opmerking. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn daar voorbeelden van. Uw naam en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt als verzendadres van uw bestelling. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor elektronische communicatie tussen Katza Group bvba / Aartefacto België en u.
U krijgt namelijk na het plaatsen van een bestelling een e-mail met daarin de orderbevestiging. Antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen zullen ook hoofdzakelijk per e-mail verlopen. Uw telefoonnummer wordt, tot slot, alleen gebruikt bij incidentele vertragingen van uw bestelling. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de database van www.pavelinni.com Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet.

2. Opslag van de informatie

Uw persoonlijke gegevens en uw bestelgegevens worden bewaard in een beveiligde database. Periodiek zullen deze gegevens geschoond worden en oude gegevens worden verwijderd. Bij vragen over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op onze website. U zult dan zo spoedig mogelijk de door ons geregistreerde informatie ontvangen. Voor zover uw klantinformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde communicatiekanaal hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen, zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

3. Informatieverstrekking aan derden

Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhandeld noch verhuurd aan derde personen, instantie of organisaties. Daarmee worden gegevens over uw bestellingen niet verstrekt aan derde, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij een voorkomen zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.

4. Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het door ons verzamelen van gegevens en gebruik hiervan op de hierboven beschreven manier.

5. Wijzigingen

Wijzigingen van de Privacy Policy worden duidelijk kenbaar gemaakt op onze website.

6. Overige

Bij vragen over de Privacy Policy of de toepassingen hiervan, kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op onze website. https://www.pavelinni.com